Regulamente

APE RIDER BIKE SHARE - ACORD DE UTILIZARE ȘI REDUCERE A RĂSPUNDERII

Având în vedere utilizarea de către dvs. a oricărora dintre serviciile furnizate de APE RIDER, proiect care apartine de SC Atelierele Pegas SRL, solicită ca dvs. (denumit în continuare și "Utilizator") să fiți de acord cu termenii APE RIDER și condițiile din acest acord, Politica de confidențialitate și Termenii de utilizare, după caz. "Serviciile" oferite de APE RIDER sunt compuse din mai multe elemente, printre care: (1) locațiile rack-urilor de biciclete de tip Bike Sharing ("Locații"), (2) bicicletele de tip Bike Sharing ("Biciclete") și (3) toate echipamentele, personalul și informațiile furnizate sau puse la dispoziție de Ape Rider. Prin utilizarea Serviciilor sunteți de acord cu termenii și condițiile de mai jos.

Înainte de a intra în acest acord, CITIȚI CU ATENȚIE toți termenii și toate condițiile.

Utilizatorul este în mod expres de acord să închirieze și bicicletele și sistemele fizice sau informatice care fac obiectul acestui acord în conformitate cu termenii și condițiile acestui acord.

Prin urmare, părțile convin următoarele:

1. PLĂȚI ȘI TAXE.

1.1. Taxe. Utilizatorul poate folosi bicicleta pe baza unei plăți per plimbare și în conformitate cu prețurile descrise în aplicație. În fiecare caz, taxele și alte taxe pot fi supuse impozitelor aplicabile și altor imputări pecuniare ale administrației locale, care pot fi percepute și colectate de APE RIDER. APE RIDER va reține din cardul de credit al utilizatorului, cardul de debit sau alte metode de plată convenite cuantumul taxelor descrise în prezentul acord.

1.2. Plan de tarifare lunar. În cazul în care utilizatorul utilizează un plan care include o taxă recurentă, APE RIDER va taxa imediat plata lunară pe metoda de plată selectată și va fi reînnoită automat în fiecare lună la sfârșitul perioadei lunare și va percepe taxa lunară pentru lunile succesive, în cazul în care nu anulați planul respectiv sau selectați un plan diferit în termen de 30 de zile de la anularea planului.

1.3. Contul utilizatorului. Dacă ați plătit în avans timpul de plimbare și soldul rămas este mai mic decât timpul real de mers sau contul dvs. atinge un sold negativ, contul dvs. va fi automat completat cu 5 lei, până când soldul dvs. este mai mare decât 0 sau nu aveți niciun timp de plimbare rămas.

1.4. Fără rambursări. Toate comisioanele legate de Utilizator, inclusiv taxele menționate mai sus, precum și alte costuri și taxe prevăzute în prezentul acord și Aplicație sunt definitive și nu se rambursează.

1.5. Promoții. Ofertele promoționale au caracter unic și pot fi răscumpărate numai prin aplicație. APE RIDER îsi rezervă dreptul de a modifica sau anula oricând aceste discounturi. Reducerile sunt limitate la câte un client și un cont și nu pot fi combinate cu alte oferte. Reducerile sunt netransferabile și nu pot fi revândute. Codurile promoționale cu reduceri vor fi trimise numai după ce o bicicletă este blocată sau parcată într-o anumită zonă.

1.6. Timp maxim de închiriere și taxe. Durata maximă de închiriere este de 48 de ore. Utilizatorul este de acord că va dezactiva închirierea bicicletelor în termen de 48 de ore de la începerea perioadei de închiriere. Utilizatorul poate apoi să închirieze din nou. Utilizatorul este de acord că este singurul responsabil pentru orice timp scurs în legătură cu blocarea la timp a bicicletei. Taxa zilnică maximă este de 91,2 lei și se bazează pe o zi calendaristică de 24 de ore. După returnarea bicicletei, utilizatorul va fi taxat cu tarifele de închiriere acumulate sau cu taxa zilnică maximă; oricare e mai puțin. Bicicletele care nu au fost returnate (blocate și încheiate) în termen de 48 de ore vor fi considerate pierdute sau furate, iar utilizatorul poate fi taxat până la 3000 lei, iar poliția va fi anunțată în acest sens. APE RIDER poate, de asemenea, să perceapă o taxă de serviciu de 150 lei pentru închirieri de peste 48 de ore în cazul în care bicicleta nu este pierdută sau furată. De asemenea, pentru orice daune produse din culpa utlizatorului sau din culpa oricui în afara APE RIDER, acest acord de utilizare are o anexă cu costurile per componentă ale bicicletei care vor fi suportate de către aceștia (anexa 1 - costuri daune repere bicicletă APE RIDER).

1.7. Card bancar valabil. Utilizatorul trebuie să introducă un număr de card de credit sau debit valid și data de expirare înainte ca utilizatorul să fie înregistrat pentru a utiliza Serviciul. Utilizatorul garantează că este autorizat să utilizeze orice fel de carduri pe care acesta le furnizează. Utilizatorul autorizează APE RIDER să perceapă toate taxele suportate de acesta în cadrul utilizării aplicației APE RIDER. În cazul în care utilizatorul contestă orice taxă pe contul de card de credit sau de debit, utilizatorul trebuie să contacteze în termen maxim de 10 zile lucrătoare de la sfârșitul lunii APE RIDER, să furnizeze toate informațiile despre călătorie necesare pentru identificarea taxei contestate, data călătoriei și timpul aproximativ de pornire și de încheiere. Utilizatorul este de acord să informeze imediat despre toate modificările legate de cardul pe care l-a frunizat pentru folosirea aplicției.

1.8. Taxe de ridicare sau recuperare a bicicletei. Dacă nu puteți să returnați o bicicletă într-o zonă validă (de exemplu, dezactivați bicicleta pe o proprietate privată, o locație blocată sau o altă zonă inaccesibilă) și solicitați ca bicicleta să fie preluată de personalul APE RIDER, APE RIDER, la discreția sa, poate alege să vă perceapă o taxă de ridicare de până la 600 lei. Dacă orice bicicletă accesată în contul dvs. este abandonată fără notificare, veți fi responsabil pentru toate taxele de călătorie până când bicicleta va fi recuperată și dezactivată, plus o taxă de serviciu (în prezent 600 lei) pentru a recupera bicicleta. Taxele pot fi modificate cu notificări prealabile.

2. ÎNCHIRIEREA GENERALĂ ȘI UTILIZAREA BICICLETEI.

2.1. Utilizatorul este o persoană fizică sau juridică unică. APE RIDER și Utilizatorul sunt singurele părți ale acestui acord. Utilizatorul este unicul chiriaș și este singurul responsabil pentru respectarea tuturor termenilor și condițiilor conținute în acest document. Înțelegeți că atunci când activați o bicicletă dintr-o locație, bicicleta trebuie utilizată numai de dvs. Nu trebuie să permiteți altora să utilizeze bicicleta pe care ați activat-o dintr-o locație.

2.2. Utilizatorul trebuie să aibă cel puțin 18 ani. Utilizatorul trebie să aibă cel puțin 18 ani împliniți la data când folosește acest serviciu. Minorii cu vârsta de cel puțin 16 ani pot folosi APE RIDER, dar numai dacă Serviciul este subscris de către părintele sau tutorele minorului și sub stricta responsabilitate a acestuia. Prin autorizarea utilizării Serviciului de către un minor, părintele sau tutorele legal sunt de acord că acesta este pe deplin răspunzător și conștient pentru toate leziunile, daunele și costurile sau cheltuielile rezultate din sau legate de utilizarea de către Minor a Serviciului și garantează: (i) protecția părintelui sau a tutorelui; și (ii) acceptarea și acordul minorului și respectarea tuturor termenilor și condițiilor acestui acord ca Utilizator în conformitate cu legea aplicabilă în domeniu din România.

2.3. Rezervarea bicicletelor . Utilizatorul poate să rezerve o bicicletă printr-o rezervare pe aplicația APE RIDER sau bicicleta să fie disponibilă pe principiul întâietății (primul venit, primul servit). Utilizatorul va face toate rezervările prin intermediul site-ului web sau al aplicației înainte de utilizarea acestora și va fi facturat în momentul rezervării. Utilizatorul poate anula sau modifica o rezervare existentă prin intermediul Website-ului sau al aplicației până la 15 minute de la efectuarea rezervării.

2.4. Utilizatorul este un operator competent al bicicletei. Utilizatorul certifică faptul că este familiarizat cu funcționarea bicicletei și că este competent și rezonabil din punct de vedere fizic pentru a conduce bicicleta. În sens rezonabil, utilizatorul trebuie să determine starea minimă de siguranță a exploatării bicicletei pe care dorește să o închirieze și să acționeze în consecință. Din motive independente de Ape Rider, există posibilitatea ca unele biciclete să prezinte avarii sau vicii care sunt incompatibile cu mersul pe bicicletă în condiții de siguranță. O verificare a roților, a frânelor și a transmisiei este recomandată de fiecare dată când se dorește utilizarea unei biciclete Ape Rider (conform cu paragraful 4.2). Alegând să meargă pe bicicletă, utilizatorul își asumă toate responsabilitățile și riscurile pentru orice leziuni sau condiții medicale care pot surveni ca urmare a acestui fapt. Sunteți responsabil pentru a determina condițiile meteo care pot influența mersul în siguranță pe bicicletă, inclusiv zăpadă, grindină, gheață sau furtuni. Aceste fenomene meteorologice pot face periculos mersul pe bicicletă. Vă recomandăm să vă adaptați comportamentul la mers și să adaptați distanța de frânare pentru a se potrivi condițiilor meteorologice și traficului existent. De asemenea, Utilizatorul este pe deplin responsabil de urmările negative asupra sănătății sale cauzate din motive ce nu au legătura și nu sunt determinate de APE RIDER.

2.5. Bicicleta este proprietatea exclusivă a APE RIDER. Utilizatorul este de acord cu faptul că bicicleta (în accepțiunea ei integrală) și orice alt echipament atașat acesteia, în orice moment, rămân proprietatea exclusivă a APE RIDER. Nu trebuie să dezmembrați, să inscripționați sau să modificați în alt mod, să reparați sau să distrugeți în nici un fel o bicicletă, orice parte a unei biciclete sau alt echipament APE RIDER . Nu trebuie să inscripționați, să exfoliați sau să modificați ori să dezactivați în nici un fel vreun autocolant pe o bicicletă. Nu trebuie să utilizați o bicicletă sau alt echipament APE RIDER pentru orice scop publicitar sau similar fără a avea la bază o întelegere scrisă și semnată de reprezentanții legali ai APE RIDER

2.6. Orele de funcționare pentru biciclete și disponibilitatea bicicletelor. Utilizatorul este de acord și recunoaște că bicicletele sunt disponibile 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an, cu excepția cazurilor menționate în secțiunea 4.6. Bicicletele trebuie să fie închiriate în limitele maxime de închiriere stabilite. Numărul de biciclete este limitat și disponibilitatea bicicletei nu este garantată niciodată.

2.7. Bicicleta poate fi folosită și / sau operată numai în zona desemnată. Utilizatorul este de acord să utilizeze, să opereze și să conducă Bicicleta numai în zona desemnată de APE RIDER ("Zonă desemnată"). În cazul în care utilizatorul operează sau utilizează bicicleta în afara zonei desemnate, APE RIDER poate solicita utilizatorului o taxă de până la valoarea de înlocuire a bicicletei. În plus, în cazul în care bicicleta este luată în afara zonei desemnate, utilizatorul va continua să fie taxat pentru închirierea bicicletei până când bicicleta este blocată înre-o zonă desemnată.

2.8. Utilizatorul trebuie să respecte legile privind utilizarea și operarea bicicletei. Utilizatorul este de acord să respecte toate legile referitoare la utilizarea, călătoria și funcționarea bicicletei, inclusiv toate legile de stat și locale și regulile și reglementările referitoare la biciclete din zona în care operează bicicleta, inclusiv și fără a se limita la purtarea căștilor și a altor echipamente specifice de protecție.

2.9. Acte interzise. Utilizatorul este de acord cu următoarele:

A. Trebuie să blocați bicicleta într-un suport de biciclete existent sau într-o zonă desemnată.

B. Nu trebuie să conduci o bicicletă în timp ce transporți vreo servietă, rucsac, geantă sau alt articol prins de corp sau bicicletă dacă acesta vă împiedică să utilizați bicicleta la un nivel optim de siguranță personală cât și la un nivel optim de siguranță pentru ceilalți participanți la trafic sau pietoni.

C. Nu trebuie să vă prindeți de vreun vehicul sau autovehicul ori altă formă de transport în timp ce mergeți pe bicicletă. Tractarea este complet interzisă.

D. În timpul călătoriei pe bicicletă, nu trebuie să utilizați niciun telefon celular, dispozitiv de mesagerie text, player muzical portabil sau alt dispozitiv electronic sau mecanic care să vă distragă atenția de la utilizarea în siguranță a bicicletei.

E. Nu trebuie să operezi o bicicletă în timp ce te afli sub influența oricărui tip de alcool, drog, medicament sau alte substanțe care ar putea afecta abilitatea ta de a folosi o bicicletă în condiții de siguranță.

F. Nu trebuie să transportați o a doua persoană pe bicicletă.

G. Puteți folosi numai mecanismele de blocare furnizate de APE RIDER. Nu adăugați un alt blocaj suplimentar la bicicletă. Nu anexați alte accesorii bicicletei.

H. Bicicleta trebuie să fie parcată într-un loc de parcare legal. Bicicleta nu poate fi parcată pe o proprietate privată sau într-o zonă blocată/inaccesibilă sau într-un alt spațiu care nu este de destinație publică.

2.10. Bicicleta este destinată numai unor tipuri limitate de utilizare. Utilizatorul este de acord că nu va folosi Bicicleta pentru curse, călătorii cu bicicleta de munte, cascadorii sau manevre specifice schemelor de biciclete (acrobații). Utilizatorul este de acord că nu va opera și / sau nu va folosi Bicicleta pe drumuri nepavate, prin apă (în afara mersului urban normal) sau în orice loc care este interzis, ilegal și/sau neplăcut pentru alții. Utilizatorul este de acord că nu va folosi bicicleta în nume propriu, nu o folosește pentru încălcarea niciunei legi, ordonanțe sau reglementări. Utilizatorul va garanta că va folosi bicicleta în sensul rezonabil pentru care ea fost pus la dispozție. Bicicleta si aplicația APE RIDER nu va fi folosită pentru încălcarea normelor legale în vigoare.

2.11. Greutatea și limitele de articole care pot fi cărate în coșul specific. Nu trebuie să depășiți limita maximă de greutate pentru bicicletă (120 de kilograme) sau coșul de marfă de pe bicicletă (10 kilograme) și nu trebuie să utilizați altfel bicicleta în sensul necorespunzător în ceea ce privește tipul de conținut care poate fi cărat cu ajutorul coșului. Nu cărați în coș elemente cu caracter obstructiv vizual. Utilizatorul recunoaște că suportul de cărat din față al Biciclistului este destinat exclusiv mărfurilor ușoare și garantează că nu va căra persoane sau animale în bicicletă.

2.12. Înșelăciune. Nu trebuie să înselați încercând să obțineți acces neautorizat utilizând bicicleta sau să utilizați altfel bicicleta sau alt echipament APE RIDER. Bicicleta si aplicația APE RIDER vor fi folositet în scopul utilizării în conformitate cu acest acord.

2.13. Raportarea daunelor sau accidentelor. Utilizatorul trebuie să informeze cât mai curând posibil cu privire la orice accident, incident, daun[, rănire, furt sau pierdere a bicicletei. În cazul în care un accident implică vătămări corporale, pagube materiale sau n bicicletă furată, utilizatorul trebuie să depună un raport la serviciul local sau zonal de Poliție în termen de 24 de ore. Utilizatorul este de acord că este responsabil de orice utilizare, consecințe, reclamații, cereri, cauze de acțiune, pierderi, datorii, daune, vătămări, cheltuieli, penalități, taxe de avocat, taxe de judecată sau proces pentru fapte care au legătură cu o bicicletă furată sau pierdută.

2.14. Responsabilitatea utilizatorilor pentru folosirea bicicletelor și deteriorarea acestora. Utilizatorul este de acord să returneze bicicleta în aceeași stare în care a fost închiriată. Utilizatorul nu va fi responsabil pentru uzura normală sau morală a bicicletei.

3. ACTE DE RENUNȚARE; REVENIDICĂRI; LIMITARE A RĂSPUNDERII; RISCURI.

3.1. "Revendicări" înseamnă, în mod colectiv, orice revendicări, vătămări, cereri, datorii, litigii, cauze de acțiune (inclusiv legea în vigoare, contractuală, neglijență sau alte paliere de incidență), proceduri, obligații, datorii, garanții, amenzi, contracte, promisiuni, costuri, cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților, indiferent dacă sunt efectuate la proces, la recurs sau în alt mod), daune (inclusiv prejudicii compensatorii sau punitive) sau pierderi (cunoscute, fixe, condiționate sau colaterale) care apar din sau se referă la (a) oricare dintre Servicii, inclusiv oricare dintre Biciclete, echipament sau informații aferente sau (b) Utilizarea de către Utilizator a oricăreia dintre cele de mai sus. "Persoane degajate de răspundere" înseamnă, în mod colectiv toți proprietarii, administratorii, afiliații, angajații, agenții, reprezentanții, succesorii și adjudecanții ai APE RIDER și (ii) fiecare sponsor al oricărui Serviciu și al tuturor proprietarilor, afiliați, angajați, agenți, reprezentanți, succesori și asociați. În schimbul faptului că Utilizatorului îi este permis să utilizeze oricare dintre Serviciile, Bicicletele și alte echipamente sau informații conexe furnizate de APE RIDER, Utilizatorul (care acționează pentru sine și pentru întreaga familie de utilizatori, moștenitori, agenți, afiliați, reprezentanți, succesori și asociați) să elibereze complet și pentru totdeauna toate persoanele degajate de răspundere pentru toate revendicările pe care utilizatorul le-a avut sau le-ar putea avea împotriva oricărei persoane degajate de răspundere, cu excepția reclamațiilor cauzate de neglijența gravă a celui care folosește sistemul APE RIDER sau de comportamentul ilicit intenționat. Astfel de degajări de răspundere sunt destinate a fi eliberări generale și complete ale tuturor revendicărilor. Persoanele degajate de răspundere pot invoca astfel de versiuni ca o apărare completă și suficientă a oricărei revendicări, în măsura în care destinatarii terți beneficiază de astfel de degajări. Utilizatorul este de acord în mod expres să despăgubească, să elibereze și să înlăture persoanele degajate de orice răspundere pentru orice pierdere de proprietate sau prejudiciu, vătămare corporală sau pierdere de viață, cauzată de neglijența unică sau parțială și/sau din neglijența altora, la încălcarea contractului, încălcarea garanției, neglijență activă sau pasivă sau orice altă teorie legală, luând în considerare utilizarea și /sau operarea Bicicletei.

3.2. Acte de renunțare. SUNTEȚI ACORD CĂ UTILIZAREA SERVICIILOR, A BICICLETELOR SAU ALE ALTOR ECHIPAMENTE AFERENTE ESTE PE RĂSPUNDEREA DVS. ÎN ARIA CUPRINSĂ ȘI PERMISĂ DE LEGE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ A SERVICIILOR, BICICLETELOR SAU ALE ALTOR ECHIPAMENTE AFERENTE. ȘI TOATE PERSOANELE DEGAJATE DE RĂSPUNDERE NU GARANTEAZĂ EXPRES ȘI/SAU IMPLICIT PENTRU GARANȚII DE COMERCIALIZARE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP .

3.3. TOATE SERVICIILE, BICICLETELE ȘI ECHIPAMENTELE CONEXE APE RIDER SUNT FURNIZATE ÎN SISTEMUL "CA ATARE" ȘI "CELE MAI DISPONIBILE".

3.4. TOATE CELELALTE PERSOANE DEGAJATE DE RĂSPUNDERE NU REPREZINTĂ SAU GARANTEAZĂ CĂ ORICE SERVICIU, BICICLETE SAU ECHIPAMENTE CONEXE VOR FI ÎN STARE OPTIMĂ DACĂ PENTRU ACESTE REPERE S-AU FOLOSIT COMPONENTE, APLICAȚII SAU SISTEME INFORMATICE PROVENITE DE LA TERȚI.

3.5. 3.3. Răspundere limitată. UTILIZATORUL RECUNOAȘTE ȘI ACCEPTĂ, CU EXCEPȚIA LIMITĂRILOR LEGALE CĂ TOATE CELELALTE PERSOANE DEGAJATE DE RĂSPUNDERE NU SUNT RESPONSABILE PENTRU URMĂTORELE SITUAȚII, INCLUSIV ACESTEA CARE APAR DIN SAU SE REFERĂ LA (A) ORICE RISC, PERICOL SAU RISC DESCRIS ÎN ACEST ACORD, (B) UTILIZAREA DVS. SAU INCAPACITATEA DE UTILIZARE A BICICLETEI ÎN ÎNTREG ANSAMBLUL ACESTEIA SAU A ALTOR SERVICII CONEXE, (C) UTILIZATORUL ÎNCALCĂ LEGEA ÎN TIMPUL FOLOSIRII BICICLETEI ȘI A SERVICIILOR AFERENTE, (D) ORICE NEGLIJENȚĂ, ABATERE SAU ALTE ACȚIUNI CARE CONDUC LA ACCIDENTE SAU PROVOACĂ DAUNE UMANE, MATERIALE ORI ANIMALE (E) REFUZUL DE A PURTA CASCA DE PROTECȚIE PENTRU CAP ÎN TIMPUL MERSULUI PE BICICLETĂ (F) ORICE NEGLIJENȚĂ, ABATERE SAU ACȚIUNE DIN PARTEA TERȚILOR, INDEPENDENT DE VOINȚA APE RIDER .

3.6. Dacă Utilizatorul nu renunță la RECLAMAȚII CU PRIVIRE LA oricare din situațiile descrise mai sus, inclusiv cele din CULPĂ (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ), STATUTARE SAU DIN ALTE MOTIVE, CHIAR DACĂ SAU oricare dintre celelalte persoane degajate A AVERTIZAT UTILIZATORUL CU PRIVIRE LA ACESTEA, APE RIDER nu se poate face responsabilă de urmările acestor acțiuni.

3.7. Răspunderea totală a APE RIDER și a tuturor celorlalte persoane degajate de răspundere pentru toate cererile, inclusiv cele menționate în contract, STATUT SAU DIN ALTE MOTIVE, este limitată la suma de 450 lei.

3.8. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT RESPONSABILITATEA LIMITATĂ SAU EXCLUDEREA GARANȚIILOR IMPLICITE, și, dacă oricare dintre aceste legi SE APLICĂ PENTRU UTILIZATOR ÎN MOD FAVORABIL, ATUNCI unele sau toate cele de mai sus (ACTE DE RENUNTARE, Excluderi sau limitări) nu vor fi valabile și se vor aplica pentru utilizator în sensul respectivei legi.

3.9. Asumarea riscului de către utilizator. Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru funcționarea în siguranță a bicicletei în orice moment. Utilizatorul este de acord că Bicicletele sunt vehicule complexe care pot funcționa defectuos chiar dacă bicicleta este întreținută corespunzător și că această defecțiune poate provoca răniri. Utilizatorul este de acord că mersul cu bicicleta implică multe riscuri și pericole evidente și alte situații negative care nu sunt evidente în sens imediat, pericole și situații care pot duce la vătămări sau deces pentru Utilizator sau pentru alții, precum și daune materiale și că astfel de riscuri, pericole și situații nu pot fi întotdeauna anticipate sau evitate. Utilizatorul este de acord că astfel de riscuri, pericole și situații sunt responsabilitatea exclusivă a utilizatorului, inclusiv, dar fără a se limita la, alegerea unei căști de bicicletă conform legii sau a altor echipamente de protecție. Utilizatorul este de acord că în cazul în care utilizează unul dintre Serviciile oferite de APE RIDER iar urmarea acestui fapt rezultă în vătămări sau daune asupra altei persoane ori bunuri, atunci Utilizatorul poate fi răspunzător pentru toate leziunile, daunele și costurile aferente. Prin alegerea de a conduce o bicicletă, Utilizatorul își asumă răspunderea deplină și totală pentru toate riscurile, pericolele și situațiile cu potențial negativ asociate, iar Utilizatorul este de acord că APE RIDER și toate celelalte persoane degajate de responsabilitate nu sunt responsabile pentru nici un prejudiciu, daune sau costuri cauzate de Utilizator cu privire la orice persoană sau proprietate, inclusiv bicicleta în sine.

3.10. Compensație. Veți despăgubi și veți degreva persoanele degajate de răspundere de la toate pierderile, reclamațiile, acțiuni juridice sau alte proceduri care decurg din sau legate de utilizarea de către dvs. a bicicletelor și orice încălcare a termenilor prezentului acord.

4. Termeni suplimentari de utilizare.

4.1. Verificarea siguranței. Înainte de fiecare utilizare a bicicletei, utilizatorul efectuează o inspecție de bază a bicicletei, care include inspecția următoarelor repere: (i) centrarea optimă a roților; (ii) funcționarea în siguranță a tuturor frânelor și a luminilor; (iii) fixarea corespunzătoare a șeii, a pedalelor și a coșului; (iv) starea bună a cadrului; și (v) orice semn de deteriorare, uzură neobișnuită sau excesivă sau alte probleme mecanice sau de întreținere. Utilizatorul este de acord să nu conducă bicicleta în cazul în care există probleme semnificative și să notifice imediat serviciul clienți pentru a avertiza asupra oricăror probleme. APE RIDER este de acord că verificarea de către utilizator a celor descrise mai sus nu reprezintă siguranța profesională a unei astfel de descrieri, dar dacă utilizatorul are cea mai mică suspiciune legat de operațiile de verificare din acest paragraf, trebuie să anunțte imediat personalul APE RIDER.

4.2. Biciclete pierdute sau furate. Dacă bicicleta nu este returnată în 48 de ore consecutive, atunci aceasta este considerată pierdută sau furată și o sesizare către poliție va fi depusă. Datele generate de computerul Serviciului APE RIDER sunt dovezi concludente ale perioadei de utilizare a unei biciclete de către un utilizator. Utilizatorul trebuie să raporteze imediat sau cât mai repede cu privire la dispariția sau furtul de biciclete.

4.3. Căști; Siguranță. APE RIDER recomandă ca toți utilizatorii să poarte o cască aprobată de instituțiile abilitate din cadrul UE sau orice alt for similar care a fost dimensionată, fixată și reglată corespunzător conform instrucțiunilor producătorului. Utilizatorul este de acord că APE RIDER și părțile sale degajate de răspundere nu vor fi răspunzătoare pentru orice prejudiciu suferit de Utilizator în timpul utilizării Serviciului, indiferent dacă Utilizatorul poartă sau nu o cască la momentul vătămării. Este posibil ca utilizatorul să fie nevoit să ia măsuri de siguranță suplimentare sau măsuri de precauție care nu sunt tratate în mod specific în acest acord. Utilizatorul trebuie să fie conștient că purtarea unei căști sau a altor echipamente de protecție nu îl apără deplin și de fiecare dată în cazul unui eveniment negativ. Purtarea căștii contribuie la sporirea siguranței personale, dar nu este un element care trebuie luat ca deplin când se întamplă un accident.

4.4. Rutele de biciclete. Utilizatorul este de acord cu faptul că APE RIDER nu oferă sau întreține locuri pentru a conduce biciclete și că nu garantează că va exista întotdeauna un loc sigur pentru a merge pe bicicletă. Drumurile, benzile de biciclete și rutele de biciclete pot deveni periculoase din cauza vremii, a traficului sau a altor pericole independente de APE RIDER.

4.5. Limitări privind închirierea bicicletelor. Utilizatorul este de acord că APE RIDER nu este un operator de transport comun. Mijloacele alternative de transport public și privat sunt disponibile publicului larg și Utilizatorului în mod individual, inclusiv autobuze și servicii feroviare, taxiuri și căi pietonale. APE RIDER oferă biciclete doar ca o comoditate și această disponibilitate de închiriere este destinată să fie utilizată numai de acele persoane care sunt capabile și calificate să opereze singure o bicicletă și care au fost de acord cu toți termenii și condițiile acestui acord.

4.6. Limitări privind disponibilitatea serviciului. APE RIDER depune toate eforturile pentru a furniza Serviciul 365 de zile pe an, dar nu garantează că Serviciul va fi disponibil în orice moment, deoarece evenimentele de forță majoră sau alte circumstanțe ar putea împiedica să furnizeze Serviciul. Accesul la serviciu este, de asemenea, condiționat de disponibilitatea bicicletelor. APE RIDER nu garantează disponibilitatea vreunui serviciu sau disponibilitatea oricărei biciclete în orice moment. Utilizatorul este de acord că APE RIDER poate solicita Utilizatorului să returneze oricând o bicicletă.

5. Termeni and Terminologie.

5.1. Termen. Termenul acestui acord începe imediat după ce utilizatorul aderă prima oară la sistemul APE RIDER și se încheie la 10 ani de la ultima utilizare a Serviciului de către Utilizator după ce acesta a folosit toate metodele puse la dispozție de APE RIDER de a renunța la serviciu, cu condiția, totuși, că responsabilitatea financiară personală a utilizatorului în baza acestui acord expiră la 5 ani de la ultima utilizare a Serviciului de către Utilizator.

5.2. Terminarea contractului de către APE RIDER. În orice moment sau din timp în timp și fără consimțământul Utilizatorului, APE RIDER poate rezilia unilateral dreptul utilizatorului de a utiliza Serviciul, în conformitate cu decizia managementului APE RIDER și fără nicio notificare sau explicație. Utilizatorul poate întrerupe utilizarea Serviciului în orice moment; cu condiția ca (i) să nu i se ofere nicio rambursare, (ii) termenii acestui acord să continue în conformitate cu prezentul acord, (iii) Utilizatorul poate să plătească orice taxă suplimentară aplicabilă în conformitate cu prezentul acord. Acest acord rămâne în vigoare fiind în conformitate cu termenii și condițiile sale, după orice încetare a dreptului Utilizatorului de a utiliza oricare dintre Servicii, indiferent de modul în care contractul este reziliat.

6. Confidențialitatea informațiilor; Politici de confidențialitate. Toate informațiile de identificare personală deținute de APE RIDER și care aparțin Utilizatorilor, inclusiv toate numele, adresele, numerele de telefon și adresele de e-mail, vor fi păstrate de APE RIDER în conformitate cu politica sa de confidențialitate care se găsește la http://www.aperider.com, cu condiția ca (i) în cazul în care există un accident iar utilizatorul implicat nu este în măsură să comunice informații cu caracter personal autorităților competente, atunci APE RIDER poate, la propria discreție, să furnizeze numele, adresa, numărul de telefon și alte informații importante ale utilizatorului (ii) dacă primeste o citație de la orice instanță sau altă autoritate, atunci va furniza toate informațiile solicitate în conformitate cu legislația aplicabilă și (iii) poate divulga date cumulate și alte date despre utilizatori în conformitate cu legislația în vigoare , inclusiv, fără a se limita la datele generale de latitudine și longitudine pentru adresele utilizatorilor (cu condiția ca acest lucru să nu permită identificarea separată a unei adrese individuale).

7. Licență pentru imagine și asemănare. Pentru o considerație bună și valoroasă, a cărei primire și adecvare sunt recunoscute, faceți acest lucru în cunoștință de cauză, în mod voluntar și irevocabil: (1) acordați consimțământul dvs. complet și necondiționat și afiliaților săi, succesorilor și celor desemnați să utilizeze în orice moment sau din când în când, fără nici o restricție, aspectul și vocea dvs. în fotografii, clipuri video și alte înregistrări legate de utilizarea de către dvs. a serviciilor APE RIDER, pe toate site-urile web și pentru toate activitățile de presă, promovare, publicitate, publicitate și alte scopuri comerciale, toate formatele și mijloacele de informare, deja cunoscute sau elaborate în continuare, în întreaga lume și în formă perpetuă; (2) acordați și afiliaților săi dreptul de a fotografia și de a înregistra video în orice mod apariția și vocea dvs. legate de utilizarea de către dvs. a Serviciilor APE RIDER, în orice moment și din când în când. Toate drepturile, drepturile de autor, titlurile și interesele privind rezultatele acestor fotografii, videoclipuri și alte înregistrări, ca o muncă închiriată în scopuri de drepturi de autor și (c) dreptul de a utiliza, reproduce, expune, distribui, transmite, modifica și să exploateze, în orice moment și din când în când și în măsura în care APE RIDER poate decide, la propria sa discreție, astfel de fotografii, videoclipuri și alte înregistrări sau orice componentă a acestora, precum și toate materialele foto video, promoțiile, sau publicitatea aferente; și (3) renunțați, eliberați și descărcați toate Persoanele degajate de răspundere din toate reclamațiile pe care le aveți sau le puteți avea pentru orice cale, defăimare, invazia vieții private, dreptul de publicitate, încălcarea drepturilor de autor sau încălcarea oricărui drept acordat de dvs. în acest paragraf.

8. Notă. APE RIDER poate fi contactată prin email la hello@aperider.com

9. Litigii. Acest acord este guvernat de și trebuie interpretat și executat în conformitate cu legile statului român, excluzând principiile conflictelor de legi. Pentru fiecare litigiu cu privire la acest acord: (i) partea care predomină are dreptul la costurile, cheltuielile și onorariile rezonabile ale avocaților (indiferent dacă au fost făcute în proces, în recurs sau în alt mod) suportate pentru soluționarea litigiului, pe lângă toate celelalte despăgubiri sau premii la care poate fi îndreptățită partea; (ii) fiecare parte este de acord cu jurisdicția instanțelor din statul român și este de acord că aceste instanțe au jurisdicție personală asupra fiecărei părți. Părțile sunt de acord că orice diferend va fi supus inițial medierii. Orice mediere trebuie încheiată în termen de 6 luni de la data la care notificarea inițială solicitând medierea a fost furnizată de o parte. Dacă, din orice motiv, litigiul nu este soluționat prin mediere în decursul perioadei de 6 luni, părțile pot continua să încerce să soluționeze litigiul prin utilizarea oricărui proces, inclusiv a litigiilor prin proces.

10. Renunțare și separabilitate. Nici o renunțare la orice încălcare a oricărei prevederi a acestui acord este o renunțare la orice altă încălcare sau la orice altă prevedere a acestui acord. Dispozițiile prezentului acord sunt independente și separabile unul de celălalt și nici o prevedere nu va fi afectată sau nu va fi invalidă sau inaplicabilă datorită faptului că, din orice motiv, oricare alta dintre ele poate fi invalidă sau inaplicabilă în tot sau în parte.

11. Drepturi cumulative. Toate drepturile și căile de atac acordate în temeiul prezentului acord sau menționate în acesta sunt cumulative și neexclusive și recurgerea la una nu exclude disponibilitatea sau aplicabilitatea altei sau a oricărui alt drept sau remediu prevăzut de lege.

Acord Final. Prezentul acord este integrat complet, final și exclusiv între părți cu privire la obiectul său. Acest acord înlocuiește toate celelalte acorduri anterioare, scrise sau orale, referitoare la acest subiect. În orice moment și din timp în timp și fără consimțământul utilizatorului, Ape Rider poate modifica, amenda sau schimba în mod unilateral acest acord, la discreția sa și fără nici o notificare sau cauză. Prin continuarea utilizării oricărui serviciu după orice modificare, amendare sau schimbare, utilizatorul a fost de acord să fie obligat să respecte toate aceste modificări, amendări sau schimbări. Utilizatorul trebuie să revadă cu atenție acest acord în mod regulat pentru a menține gradul de conștientizare a tuturor modificărilor, amendărilor sau a schimbărilor survenite. Ori de câte ori se face o schimbare a acestui acord, va posta o notificare pe site-ul Web. Prețul stabilit pe site înlocuiește toate tarifele stabilite în prezentul acord.