Termeni si conditii

Condiții de Utilizare 

Bun venit în Aplicația noastră denumită și APE RIDER. Aceste Condiții de Utilizare („Condițiile”) reprezintă un acord obligatoriu între noi și dumneavoastră pe durata utilizării sau accesării Aplicației noastre.

„Dumneavoastră” se referă la persoana care accesează sau utilizează Aplicația sau, dacă Aplicația este utilizată în numele unei organizații, precum un angajator, „Dumneavoastră” va însemna respectiva organizație. În al doilea caz, persoana care accesează sau utilizează Site-ul declară și garantează că are autoritatea de a face acest lucru și va obliga respectiva organizație la respectarea acestor Condiții. De asemenea, oricine utlizează aplicația va garanta că o va utiliza în sensul rezonabil al folosirii sale și în normele legale aplicabile in România și/sau UE pentru acest tip de produs/serviciu

Aceste Condiții includ limitarea unor pretenții pentru anumite daune care pot rezulta din utilizarea Aplicației de către Dumneavoastră. Prin utilizarea Aplicației, sunteți de acord cu scutirea și limitarea menționate mai sus.

Aceste Condiții pot fi revizuite periodic. Dacă vom aduce modificări semnificative, vă vom informa printr-un e-mail trimis la ultima adresă de e-mail pe care ne-ați furnizat-o (dacă există) și/sau prin afișarea de informații privind modificările în Aplicație și site-ul oficial al acesteia. Orice modificare adusă acestor Condiții va produce efecte cel mai devreme în treizeci (30) de zile calendaristice de la trimiterea notificării prin e-mail (dacă este cazul) în treizeci (30) de zile calendaristice de la postarea notificării privind modificările pe Aplicație. Aceste modificări vor produce efecte imediat pentru noii utilizatori ai Aplicației noastre. Aveți obligația de a ne transmite cea mai recentă adresă de e-mail. În cazul în care ultima adresă de e-mail pe care ne-ați transmis-o nu este valabilă sau, din orice motiv, nu vă putem transmite notificarea de mai sus, expedierea e-mailului cu notificarea respectivă va reprezenta notificare eficientă a modificărilor descrise în notificare. Vă încurajăm să revizuiți periodic aceste Condiții pentru a vă informa cu privire la drepturile și obligațiile noastre referitor la Aplicație. Utilizarea continuă a Aplicației noastre după notificarea modificărilor respective va indica admiterea de către dumneavoastră a acestor modificări și acordul de a fi obligat de noile Condiții modificate.

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACESTE CONDIȚII CU ATENȚIE. PRIN ACCESAREA SAU UTILIZAREA APLICAȚIEI SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI ACESTE CONDIȚII ȘI ORICE ALTE INSTRUCȚIUNI SAU NORME AFIȘATE APLICABILE APLICAȚIEI SAU ORICĂREI PĂRȚI A ACESTUI SITE. DACĂ NU DORIȚI SĂ VĂ ASUMAȚI ACESTE CONDIȚII, NU VEȚI PUTEA ACCESA ORI UTILIZA APLICAȚIA. DE ASEMENEA, SUNTEȚI DE ACORD CU UTILIZAREA MIJLOACELOR ELECTRONICE DE COMUNICARE PENTRU A ÎNCHEIA ACEST CONTRACT ȘI PENTRU TRANSMITEREA NOTIFICĂRILOR PE CALE ELECTRONICĂ, AȘA CUM SE PREVEDE MAI JOS.

  1. Eligibilitate

 Aceste Condiții se aplică în cazul utilizării Aplicației. Orice persoană care este de acord cu aceste Condiții și cu Politica noastră de Confidențialitate care poate fi accesată la www.aperider.com este eligibilă să utilizeze APLICAȚIA și se aplică indiscutabil pentru orice utlizare a acesteia, fie ea și parțială. Prin utilizarea Aplicației, admiteți primirea și sunteți de acord să respectați Politica de Confidențialitate. Anumite zone ale Aplicației și anumite servicii oferite de APE RIDER („Serviciile”) sunt destinate doar membrilor, iar acest lucru va specificat. Atunci când aplicați pentru a vă alătura APE RIDER , vă vom solicita numele, adresa de e-mail și alte informații aferente și veți avea obligația de a vă înscrie în Acordul nostru de Membru pe site-ul mentionat.. Mai mult, putem stabili periodic proceduri separate de înregistrare și clauze și condiții separate, condiții legate de servicii, contracte de utilizator sau acorduri legale similare pentru unele dintre Serviciile noastre. 

  1. Calitatea de membru. 

Dacă aveți 16 ani sau peste, aveți reședința în România și nu vi se impune în prezent nicio restricție cu privire la utilizarea Serviciului APE RIDER, puteți solicita alăturarea la APE RIDER în calitate de membru și vi se vor aplica toate clauzele și condițiile Acordului nostru de Membru de pe site care va guverna calitatea dumneavoastră de membru. Prin aplicarea pentru calitatea de membru, sunteți de acord că veți furniza APE RIDER informații corecte și complete pentru înregistrare (inclusiv adresa de e-mail și parola utilizată pentru accesarea Serviciului) și că veți păstra informațiile de înregistrare corecte și actualizate. În caz contrar, se va considera că ați încălcat aceste Condiții, ceea ce poate duce la rezilierea imediată și unilaterală a calității dumneavoastră de membru al APE RIDER. APE RIDER își rezervă dreptul, în orice moment și fără notificare prealabilă, de a refuza înregistrarea sau de a șterge ori anula un cont (temporar sau permanent). Sunteți singurul responsabil pentru activitatea din contul dumneavoastră și veți fi responsabil pentru păstrarea confidențialității contului și parolei dumneavoastră. Sunteți de acord să informați imediat APE RIDER în scris și prin mijloace de mesagerie electronică (email și SMS) cu privire la orice utilizare neautorizată a contului dumneavoastră sau la orice breșă în securitate pe care o sesizați.

  1. LIMITAREA RĂSPUNDERII.

SUNTEȚI DE ACORD ȘI ADMITEȚI CĂ DORIM DOAR SĂ VĂ OFERIM ACCES LA APLICAȚIE DACĂ SUNTEȚI DE ACORD CU ANUMITE LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII NOASTRE FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ SAU DE TERȚE PĂRȚI. ÎNȚELEGEȚI CĂ ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE PERMIS PRIN LEGISLAȚIA APLICABILĂ, ÎN NICIUN CAZ NOI SAU PĂRȚILE AFILIATE APE RIDER NU SUNTEM RESPONSABILI PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTE, SPECIALE, ULTERIOARE, PUNITIVE SAU CONSECVENTIALE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE LA DAUNE PENTRU PIERDEREA VENITURILOR, PROFITURILOR, FONDULUI DE COMERȚ, UTILIZĂRII, DATELOR, PIERDEREA OPORTUNITĂȚILOR SAU ÎNTRERUPEREA AFACERII REZULTATĂ DIN SAU LEGAT DE APLICAȚIE, ORICUM AR FI CAUZATE, REZULTATE DIN STATUT, CONTRACT, RĂSPUNDERE CIVILĂ (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ) SAU DIN ORICE ALTĂ TEORIE A RĂSPUNDERII, FIE CĂ RESPECTIVA PARTE A FOST SAU NU INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA EXISTENȚEI UNEI ASTFEL DE DAUNE SAU DACĂ O ASTFEL DE DAUNĂ A PUTUT FI PROGNOZATĂ DE PĂRȚI.

O ASTFEL DE LIMITARE A RĂSPUNDERII SE VA APLICA DACĂ DAUNELE REZULTĂ DIN UTILIZAREA SAU UTILIZAREA GREȘITĂ SAU/ȘI NEREZONABILĂ A ORICĂRUI SUPORT DE PE SITE, DIN IMPOSIBILITATEA UTILIZĂRII APLICAȚIEI SAU DIN ÎNTRERUPEREA, SUSPENDAREA SAU ÎNCETAREA APLICAȚIEI (INCLUSIV ACELE DAUNE CAUZATE DE TERȚE PĂRȚI).

O ASTFEL DE LIMITARE SE VA APLICA, DE ASEMENEA, CU PRIVIRE LA DAUNELE APĂRUTE CA URMARE A ALTOR SERVICII SAU BUNURI PRIMITE PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI ȘI A SITE-URILOR DESTINATE EI SAU PUBLICATE PENTRU SERVICII SAU PRIMITE PRIN ORICE LINK-URI DIN APLICAȚIE, PRECUM ȘI CA URMARE A ORICĂREI INFORMAȚII SAU ORICĂRUI SFAT PRIMIT PRIN SAU PUBLICAT ÎN APLICAȚIE SAU PRIMIT PRIN ORICE LINK-URI DIN APLICAȚIE. NU NE ASUMĂM RĂSPUNDEREA PENTRU ORICE DAUNE REZULTATE DIN OPERAȚIUNILE DINTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI TERȚE PĂRȚI SAU DIN ORICE INFORMAȚII CARE APAR PE SITE-URILE TERȚELOR PĂRȚI. ADMITEȚI ÎN MOD SPECIFIC CĂ APE RIDER NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU COMPORTAMENTUL DEFĂIMĂTOR, OFENSIV, CARE ÎNCALCĂ, DĂUNEAZĂ SAU ILEGAL AL ALTOR UTILIZATORI SAU TERȚE PĂRȚI ȘI CĂ VĂ ASUMAȚI ÎNTREGUL RISC DE APARIȚIE A UNEI DAUNE CA URMARE A CELOR DE MAI SUS.

  1. Despăgubire.

Sunteți de acord să despăgubiți, apărați și șă exonerați APE RIDER și Părțile Afiliate APE RIDER pentru și împotriva oricăror pretenții, cereri, acțiuni, procese, proceduri, investigații, presupuneri, daune, costuri imputate, cheltuieli, sumelor agreate spre compensare, pierderi și altor răspunderi (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților și costurilor de judecată) rezultate din sau ca urmare a: (i) utilizării de către dumneavoastră a Aplicației și/sau Serviciului; (ii) încălcării acestor Condiții; (iii) încălcării oricăror drepturi ale oricărei persoane sau entități; (iv) înregistrării dumneavoastră sau a calității de membru saua oricărei activități în care vă implicați pe durata utilizării Aplicației sau Serviciului; (v) oricăror viruși informatici sau programe informatice cu caracter distructiv (Trojan Horse, worms, time bomb, spyware, malware, cancelbots) sau altor rutine de programare vătămătoare sau distrugătoare similare; sau (vi) oricăror altor acțiuni, omiteri, neglijențe sau comportamente greșite din perspectiva rezonabilă a utilizării aplicației.

  1. Legislația Aplicabilă;

Aceste Condiții și relația dintre dumneavoastră și APE RIDER vor fi guvernate de legislația din Romania, fără a pune în aplicare principiul alegerii legislației care ar impune aplicarea legilor unei alte țări sau unui alt stat. Sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției exclusive a instanțelor din Romania pentru stabilirea oricăror și a tuturor pretențiilor ce rezultă din utilizarea de către dumneavoastră a Aplicației și din relația dumneavoastră cu APE RIDER și renunțați la orice obiecții în acest sens.

Oricare și toate controversele, disputele, cererile, calculele, pretențiile sau cererile de chemare in judecată (inclusiv interpretarea și scopul acestei clauze, și caracterul arbitral al controversei, disputei, cererii, calculului, pretenției sau acționării în judecată) dintre dumneavoastră și APE RIDER sau Părțile Afiliate APE RIDER vor fi soluționate în mod in primul rand amiabil de parti si apoi, in caz de neintelegere, de catre instanta de drept civil sau, după caz, cea abilitată prin lege să soluționeze cauza invocată.

  1. Mijloace Electronice de Comunicare. În sensul prezentului contract, dumneavoastră (i) sunteți de acord să primiți Comunicări de la noi în format electronic; și (ii) sunteți de acord că toate clauzele și condițiile, contractele, notificările, documentele, divulgările și alte comunicări („Comunicările”) transmise de noi electronic îndeplinesc orice cerință legală pe care astfel de Comunicări ar îndeplini-o dacă ar fi realizate în scris. Acordul dumneavoastră de a primi Comunicările și de a desfășura activitatea electronic și acordul nostru în acest sens se aplică tuturor interacțiunilor și tranzacțiilor realizate cu noi. Cele de mai sus nu influențează drepturile dumneavoastră în sens fundamnetal așa cum sunt ele garantate de legea din România. De asemenea, puteți primi o copie a acestor Condiții prin accesarea Aplicației sau a site-lului destinat acesteia. Vă puteți retrage acordul de a primi Comunicările pe cale electronică contactându-ne în format electronic. Dacă vă retrageți acordul, va trebui să încetați să mai utilizați Aplicația și Serviciul din acel moment înainte. Retragerea acordului nu va influența valabilitatea și aplicabilitatea oricăror obligații sau oricăror Comunicări electronice sau afaceri dintre noi anterioare datei retragerii acordului. Vă rugăm să ne informați cu privire la orice modificări ale e-mailului sau adresei de e-mail astfel încât să continuați să primiți Comunicările fără întrerupere.
  2. Mărcile înregistrate APE RIDER. 

APE RIDER, logo-ul APE RIDER și aspectul Aplicației sunt mărci de servicii, mărci înregistrate și/sau imagini comerciale ale APE RIDER și, de altfel, proprietatea APE RIDER nu pot fi folosite de dumneavoastră pentru un alt motiv decât cel permis în mod expres de APE RIDER în scris, atât electronic cât și fizic. Conținutul, desginul, textul, grafica, interfețele Aplicației, colectarea, selecția și aranjamentul acesteia, precum și software-ul sunt proprietatea APE RIDER, fiind licențiate legal acesteia. Aveți dreptul de a vizualiza, de a copia electronic și de a imprima pe hârtie anumite porțiuni din această Aplicație doar pentru uzul personal al dumneavoastră. Admiteți că APE RIDER și/sau furnizorii terți de conținut rămân proprietarii întregului Site și materialelor de Servicii și că nu dobândiți niciunui dintre drepturile de proprietate asupra acestora prin descărcarea, copierea sau utilizarea acestor materiale conform acestor Condiții.

  1. Condiții Generale.

Aveți obligația de a respecta toate legile aplicabile. Aceste Condiții vă sunt destinate și nu puteți transfera, ceda sau delega drepturile și/sau obligațiile dumneavoastră din aceste Condiții niciunei alte persoane și orice încercare de cedare sau delegare este nulă. Admiteți că avem dreptul conform acestui document de a solicita măsuri, dacă este necesar, pentru a opri sau împiedica încălcarea obligațiilor asumate prin prezentul document. Titlurile paragrafelor din aceste Condiții sunt incluse doar pentru facilitarea citirii acestor Condiții și nu au efect obligatoriu. Orice întârziere sau imposibilitate de exercitare sau aplicare a oricărui drept sau a oricărei prevederi a acestor Condiții nu va reprezenta renunțare la acel drept sau la acea renunțare. Nicio renunțare din partea noastră nu va produce efecte decât dacă respectiva renunțare este stabilită în scris și semnată de APE RIDER (cu sensul de persoană juridică); și o astfel de renunțare sau orice încălcare sau neîndeplinire nu va reprezenta renunțare la orice încălcare ulterioară sau neîndeplinire. Aceste Condiții, Politica de Confidențialitate și Acordul de Membru reprezintă acordul complet și exclusiv dintre dumneavoastră și APE RIDER (cu sensul de persoană juridică) cu privire la obiectul prezentului și înlătură toate înțelegerile, comunicările sau acordurile scrise sau verbale. Dacă din orice motiv o instanță competentă constată că orice prevedere a acestor Condiții sau orice parte din acestea este inaplicabilă, prevederea respectivă din Condiții va fi aplicată pe cât posibil astfel încât să exprime intenția părților iar celelalte prevederi vor continua să producă efecte și vor rămâne în vigoare. 

  1. Date de Contact; Notificare; Încălcări

Pentru orice nelămuriri sau întrebări cu privire la Aplicația Ape Rider, la înregistrarea dumneavoastră sau la orice alte aspecte, accesați link-ul de contact de pe Site sau trimiteți un e-mail la hello@aperider.com . Vă putem înștiința prin e-mail, prin postare pe Site sau prin alte mijloace rezonabile puse la dispoziție de Dumneavoastră. Trebuie să ne înștiințați în scris prin email la hello@aperider.com sau conform altor prevederi exprese exprimate de APE RIDER sau autoritatea legală care poate să facă acest lucru. Vă rugăm să raportați orice încălcări ale acestor Condiții la hello@aperider.com